Eikö vastuullisuus ole ihan tavallinen homma?

Meille Johtajatulien tekijöille on tärkeää tehdä tapahtumasta mahdollisimman vastuullinen, ja tavoitteenamme on olla myös partiotapahtumien edelläkävijä tällä saralla. Kestävyys ja vastuullisuus huomioidaan koko projektin ajan, mutta ennen kaikkea nyt tapahtuman suunnitteluvaiheessa on tärkeää tunnistaa Johtajatulien vaikutukset ympäröivään maailmaan ja pyrkiä kestävään toimintaan.

Tähän työkaluksi olemme luoneet arviointimallin, jota käyttämällä vastuualueet arvioivat vastuullisuuttaan ja saavat siitä arvosanan. Tapahtuman suunnittelun alkuvaiheessa asetimme tavoitteeksemme, että arviointimallin pohjalta saadaan vähintään 50 vastuullisuustekoa, joilla on arvosana 4  (asteikolla 1–4). Tämän tavoitteen olemme saavuttaneet kirkkaasti, sillä meillä on jo 58 parhaimman arvosanan saanutta vastuullisuustekoa! Päätimmekin nostaa tavoitetasoa ja ottaa tavoitteeksi 100 parhaan arvosanan saanutta vastuullisuustekoa! Yhteensä mahdollisia vastuullisuustekoja on tunnistettu 243.

Monet näistä vastuullisuusteoista ovat jo niin ilmiselviä meille, että emme osaa ajatella niitä erityisesti vastuullisuutta lisäävinä tekoina.

Johtajatulien tekijöiden keskuudessa nousi esiin erittäin hyvä vastuullistekojamme koskeva kysymys: ”Eihän nämä ole mitään vastuullisuustekoja, vaan tekoja mitä usein teemme jo nyt partiotapahtumia järjestettäessä?” Ja on se niinkin! Monet näistä vastuullisuusteoista ovat jo niin ilmiselviä meille, että emme osaa ajatella niitä erityisesti vastuullisuutta lisäävinä tekoina.

Yhdenvertaista osallistumista kaikille

Miltä kuulostavat esimerkiksi nämä sosiaalinen vastuullisuuden osalta tunnistetut vastuullisuusteot: tapahtumassa on nollatoleranssi syrjinnälle​, kaikkia osallistujia kohdellaan tasa-arvoisesti​, tapahtuman vapaaehtoisten hyvinvoinnista huolehditaan​ ja tekijöitä huomioidaan, kiitetään ja kannustetaan sekä tapahtumalle on turvallisuussuunnitelma​ ja tapahtumaan osallistuu riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä. Eikö kuulostakin aika peruskauralta partiolaisille? Meillähän on jo olemassa esimerkiksi Helppo tulla -tunnus, joka on luotu nimenomaan auttamaan partion tapahtumien ja kurssien järjestäjiä tunnistamaan ja huomioimaan erilaisia seikkoja, jotka saattavat hankaloittaa tai estää yhdenvertaisen osallistumisen.

Tapahtuman sosiaalinen kestävyys tarkoittaakin yksinkertaisimmillaan sosiaalisesta oikeudenmukaisuutta, eli sitä, että kohtelemme kaikkia tasavertaisina mutta myös sitä, että Johtajatulet on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä ympäristö kaikille osallistujille sekä tekijöille ja kaikki tuntevat olonsa tervetulleeksi tapahtumaan.

Kestävät valinnat kuormittavat ympäristöä vähemmän

Taloudellinen kestävyys voidaan määritellä sellaiseksi taloudeksi, joka on sopeutumiskykyinen ja kykenee kohtaamaan yllättäviäkin shokkeja, tuottaa hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa ja joka ei johda sosiaalisen tai ekologisen pääoman vähenemiseen. Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan kehitystä, joka ei vaaranna ekosysteemien tilaa, mahdollistaa luonnonvaraisten lajien selviytymisen sekä ehkäisee luonnonvarojen liikakäyttöä.

Keskeistä ekologisessa ja taloudellisessa kestävyydessä on nimenomaan ympäristöä vähemmän kuormittaviin tuotanto- ja kulutustottumuksiin siirtyminen.  Taloudellisen vastuullisuuden osalta tunnistettuja vastuullisuustekojamme ovat muun muassa seuraavat teot: tapahtuman taloutta seurataan aktiivisesti​, tapahtuman talous on läpinäkyvää​ ja vastuualue sitoutuu noudattamaan annettua budjettia.

Ekologisen kestävyyden osalta olemme jo tunnistaneet esimerkiksi seuraavat teot: kertakäyttöpakkauksia ja -astioita vältetään​, tuotteen jatkokäyttö mietitään ennen sen hankintaa, vastuualueen jätteet lajitellaan ja kierrätetään suunnitelman mukaan​ sekä materiaalien, työkalujen ja koneiden yhteiskäyttö, lainaaminen ja vuokrausmahdollisuudet otetaan huomioon.

Partion arvot vastuullisuustyön tukena

Tapahtumassa noudatettava vastuullisuusajattelu perustuu YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 ja Hiilineutraali partio 2030 -tavoitteisiin. Näiden lisäksi kaikkea tekemistämme ohjaavat tietenkin partion arvot, jotka jo lähtökohtaisesti tukevat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimimista.

Minusta onkin hienoa, miten monia näistä vastuullisuusteoista teemme jo, jopa tiedostamattammekin, osana tapahtuman suunnittelua. Mutta eihän se mikään ihme ole, sillä olemmehan jo partiolupauksessa luvanneet elää oman maan ja maailman parhaaksi, kunnioittaa toista ihmistä, rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä sekä tuntea vastuumme ja tarttua toimeen.

Jessica Holmqvist

Kirjoittaja on Johtajatulien vastuullisuuspäällikkö.

Aurinkoinen metsämaisema, jossa on paljon ihmisiä kuuntelemassa puhujaa Johtajatulien lavalla.
Kuva: Ville Tarhala

Jätä kommentti