Miksi kysytään niin paljon?

Olen itsekin aikaisemmin sortunut kysymyksiin vastaamatta jättämiseen ilmoittautumisen yhteydessä. En ole jaksanut kirjoittaa kaikkea, ajatellut vaan että ”kyllä ne siellä tietää”. Mutta kerran leirillä keittoa syödessäni huomasinkin, ettei uusi kokki tiennyt allergiastani. Ja miten olisi voinutkaan, kun minä en sitä ilmoittautuessani kertonut!

Miksi ilmoittautumislomakkeissa siis kysytään niin paljon? Jotta jokaisen osallistujan tapahtumakokemuksesta pystytään luomaan paras mahdollinen. Vastaamalla jokaiseen sinua koskevaan kohtaan annat tekijöille tarpeelliset tiedot siitä, mitä tapahtumassa tulee ottaa huomioon.

Esteettömyys, saavutettavuus ja yhdenvertaisuus Tulilla

Johtajatulilla on käytössä Helppo Tulla -tunnus. Tunnus on luotu tunnistamaan ja huomioimaan erilaisia seikkoja, jotka saattavat hankaloittaa tai estää yhdenvertaisen osallistumisen. Yhdenvertainen osallistuminen partiossa tarkoittaa käytännössä sitä, että kyseessä oleva tapahtuma tai toiminta järjestetään mahdollistaen kohderyhmän osallistuminen esteettömästi ja saavutettavasti. Esimerkiksi sudenpentujen (7-9-vuotiaat) leirit järjestetään niin, että kaikki halukkaat voivat osallistua henkilökohtaisista esteistään huolimatta, omien mahdollisuuksiensa ja tapahtumaan tehtyjen tarvittavien erityisjärjestelyjen mukaan.

Partiotapahtumat, -leirit ja toiminnat järjestetään täysin vapaaehtoisvoimin. Helppo Tulla -tunnus toimii tärkeänä työkaluna ja muistilistana esimerkiksi vapaaehtoiselle partiojohtajalle. Tunnuksen eri osa-alueiden tarkoituksena on rohkaista tekijöitä huomioimaan erilaisia tarpeita sekä kutsua osallistujia keskustelemaan omista tarpeistaan avoimemmin tekijöille. Tunnuksen avulla osallistujan on myös helpompi arvioida, onko kyseessä oleva kaikille avoin tai kohdennettu tapahtuma hänelle saavutettava.

Mitkä ovat sitten ne huomioitavat esteet?

  • Esteettömyys – erilaiset fyysiset esteet
  • Saavutettavuus – erilaiset sosiaaliset esteet ja mahdollisuus ymmärtää digitaalista materiaalia
  • Yhdenvertaisuus – yhdenvertaisuuslaissa määritetty perus- ja ihmisoikeus

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Kerron, miten itse tulkitsen asian. Käytän esimerkkinä taas sudenpentujen leiriä. Esteettömyys tarkoittaa leirin suunnittelussa ja toteutuksessa osallistujaryhmän moninaisten tarpeiden huomioimista, kuten esimerkiksi raajavamman tai kuuloaistin heikkouden.

Saavutettavuus tarkoittaa, että sekä ennen leiriä että leirin aikana varmistetaan tiedonkulku tavalla, jolla myös kaikki 7-9-vuotiaat osallistujat ymmärtävät tiedon, jonka tekijöiltä saavat. Usein sana saavutettavuus yhdistetään ainoastaan digitaalisiin materiaaleihin, mutta käsite on sitä paljon laajempi. Siihen liittyvät myös opasteet, ohjeistukset, osallistaminen ja ”fiilis”. Mikä on minulle saavutettavaa, ei aina välttämättä ole sitä kaikille muille.

Mikä on minulle saavutettavaa, ei aina välttämättä ole sitä kaikille muille.

Saavutettavuus riippuu tilanteesta, tilasta ja henkilöistä. Tapahtumaa suunnittelevalle saavutettavuus on enemmänkin näkökulma tai asenne: Näkökulma siitä, että yrittää parhaansa mukaan mahdollistaa moninaisen kohderyhmän osallistumisen pohtimalla osallistujien tarpeita, haasteita ja mahdollisia rajoitteita. Asenne sitä, että pyrkii löytämään näihin ratkaisut.

Koska osallistujien tarkemmat fyysiset ja sosiaaliset esteet ovat aina henkilökohtaisia, tulevat ne tekijöiden tietoon vasta sitten, kun osallistujat ovat ilmoittautuneet. Sen vuoksi ilmoittautumislomakkeissa kysytään niin paljon. Jotta tekijät tietäisivät, mitä kyseiseen tapahtumaan pitää huomioida. Vapaa kenttä -kysymyksiin vastaaminen mahdollisimman selkeästi on siis kullanarvoista. Näin sinä osallistujana autat tekijöitä tekemään juuri sinulle saavutettavamman tapahtuman!

Tapahtumien esteettömyyden ja saavutettavuuden huomioiminen taas tukee yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuus lain silmin tarkoittaa, että ketään ei saa syrjiä. Sudenpentuleirin suunnittelussa ja toteutuksessa tämä tarkoittaisi, että kohderyhmän mukaan tälle leirille saavat ilmoittautua 7-9-vuotiaat lapset, ja heitä kohdellaan yhdenvertaisesti. Esteettömyys-, saavutettavuus- ja yhdenvertaisuusasiat tulisi huomioida osallistujien lisäksi myös tapahtuman tekijöiden kesken.

Saavutettavuusvastaavan pesti

Toimin Johtajatulien historian ensimmäisenä saavutettavuusvastaavana. Tämä on uudenlainen, mutta tärkeä ja tarpeellinen tehtävä. Harvoin tapahtumista voidaan tehdä täysin kaikille saavutettavia, koska erityistarpeet voivat olla todella yksilöllisiä ja moninaisia. Ei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa, joka käytännössä toimisi kaikille. Vaikka tapahtumaa ei saataisi kaikille saavutettavaksi, voimme silti tehdä tapahtumista saavutettavampia madaltamalla ja poistamalla esteitä osallistujan tieltä. Partiotapahtumissa luonto haastaa meitä ajattelemaan ratkaisukeskeisemmin ja tutuista tavoista poiketen, jotta voimme mahdollistaa tasavertaisen osallistumisen. Partiolainen on näihinkin haasteisiin aina valmis!

Partiotapahtumissa luonto haastaa meitä ajattelemaan ratkaisukeskeisemmin ja tutuista tavoista poiketen, jotta voimme mahdollistaa tasavertaisen osallistumisen.

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus ovat tapahtumakokemuksen kannalta erittäin tärkeitä asioita. Siksi Johtajatulille haluttiin oma saavutettavuusvastaava Suomen Partiolaisten ohjeistusten mukaan. Johtajatulet haluaa olla suunnannäyttäjä tuleville tapahtumille ja samalla luoda tämän vuoden osallistujille, puhujille ja tekijöille elämyksellisen ja unohtumattoman tapahtumakokonaisuuden – monimuotoisuus huomioiden!

Saavutettavuusvastaavana olen tutustuttanut Johtajatulien kaikki eri vastuualueet saavutettavuuteen ja antanut tarvittaessa tukea vastuualueiden tiimiläisille. Minulle on ollut myös tärkeää pitää erikoisjärjestelyitä kaipaaviin osallistujiin vuorovaikutuksellista yhteyttä. Itsellenikin on mukavampaa lähteä tapahtumaan, kun tiedän, että tarpeeni tai toiveeni on huomioitu. Tarvittaessa olen osallistujan kanssa yhdessä pohtinut, miten erikoisjärjestelyt juuri hänen kohdallaan olisi parasta ratkaista.

Tässä pestissä olen oppinut paljon uutta esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, saanut suomenruotsalaisena harjoitella suomenkielistä partiosanastoa sekä tutustunut uusiin mahtaviin Johtajatulien tekijätyyppeihin! Isoimpina tehtävinäni on ollut ajatusten pallottelu ja viestien välittäminen.

Tulille osallistuu noin 3 000 henkilöä. Ilmoitettujen erityistarpeiden välittäminen nimettömästi eteenpäin oikean vastuualueen tekijälle on ollut aikaa vievää, mutta näin Johtajatulien yli 150 hengen vapaaehtoistekijäjoukko on pystynyt huomioimaan osallistujien tarpeet. Mahtavalle tekijäjoukollemme mikään este ei ole ollut pysyvä, ilmoitetut esteet siis madalletaan tai raivataan tieltä ennen Tulia!

Lue lisää partion Helppo Tulla -tunnuksesta Suomen Partiolaisten verkkosivuilta.

Lue lisää yhdenvertaisuuslaista Ihmisoikeudet.net-sivustolta.

Jenny ”Frans” Airaksinen

Kirjoittaja on Johtajatulien saavutettavuusvastaava.

Saavutettavuusvastaava Jenny Airaksinen.