Koronaton korona-ajan tapahtuma rakentui yhteistyössä

”Ei kukaan meistä olisi voinut arvata vuosi sitten, että olisimme nyt tässä tilanteessa.” Näin totesimme viikkoa ennen tapahtumaa yhdessä projektin staabin kanssa. Lauseeseen tiivistyy hyvin tunnelma korona-ajan projektin tekemisestä ja sen tuomista yllätyksistä.

Jouduimme jo alkuvuonna etsimään sellaisia tapahtuman elementtejä, jotka olisivat erityisiä riskejä koronaviruksen kannalta. Löysimme viisi pullonkaulaksi kutsumaamme ongelmakohtaa, jotka oli tapahtumassa suunniteltava täysin uudella tavalla.

Kaikkien lähes 3 000 osallistujan yhteisiä ohjelmakokonaisuuksia ei voitu koronarajoitusten puitteissa järjestää. Aiemmin Johtajatulilla puhujia oli kokoonnuttu kuuntelemaan vieri viereen esiintymislavan ympärille. Tajusimme onneksi ajoissa, että aikaisemman kaltaisia isoja yhteisohjelmia emme voisi järjestää, vaan niille olisi keksittävä kokonaan uudet toteutustavat.

Iso osa pullonkauloista liittyikin tilan puutteeseen ja turvavälien säilyttämiseen. Ohjelman lisäksi muun muassa yhteiskuljetukset, ruokailut, tapahtumaan saapuminen ja peseytyminen sekä saunominen olivat suunnitelmissamme sellaisia ongelmakohtia, joihin oli löydettävä aivan uudenlaiset ratkaisut. Käsien pesuun ja desinfiointiin pitäisi myös kiinnittää huomiota.

Entä pitäisikö Tulilla pitää myös maskia? Riittääkö raha kaikkien turvallisuustoimenpiteiden toteuttamiseen? Kuka siitä vastaa? Miltä tämä kaikki vaikuttaa osallistujien silmiin?

Kysymyksiä ja ongelmia oli lukuisia.

Ongelmat ratkeavat helpommin yhdessä

Koronaepidemiaan varautuminen ja suunnitelmien laatiminen on vaatinut tapahtuman tekijöiltä paljon. Apuna suunnittelutyössä sekä tapahtuman turvallisuuden palvelumuotoilussa on ollut Reaktor, jonka kanssa järjestetyissä työpajoissa suunnitelmat saatiin viilattua kuntoon.

Yhdessä pureuduimme etenkin suunnitteluprosessiin: kyseessä oli ison kokoluokan tapahtuma, jonka monimutkaisuutta lisäsivät kaikki koronan tuomat uudet vaatimukset ja niihin varautuminen. Reaktor auttoi etsimään vastauksia siihen, mihin haasteisiin keskittyisimme eniten tai ensin, ja missä järjestyksessä ratkoisimme asioita. Loppujen lopuksi saimme suunnitteluavun lisäksi myös käytännön apua toteutuksessa ja sen kustannuksissa.

Turvallisemman tapahtuman toteutumisessa auttoi myös UPM, joka lahjoitti tapahtumaan yli 24 000 maskia. Würthin kanssa puolestaan rakensimme yhdessä enemmän keittiöitä kuin Tulilla koskaan aikaisemmin, jotta tapahtumassa ruokajonot ja altistumisriskit saatiin vältettyä. Myös käsidesit tapahtumaan saatiin Würthin tuella. Hyvällä hygienialla minimoimme jälleen koronaan liittyviä riskejä.

Meitä yhdisti kumppaneittemme kanssa vahva usko siihen, että tapahtuman järjestäminen näissä oloissa on mahdollista ja jos jotkut sen tekevät, niin me partiolaiset. Meissä kaikissa on jotain sellaista ketteryyttä, mukautuvuutta ja eteenpäin katsovaa asennetta, jotka tekivät yhteistyön helpoksi ja onnistumiset mahdollisiksi.

Jokainen meistä tunsi vastuunsa ja tarttui toimeen

Olemme kaikki ylpeitä ja iloisia siitä, että jokainen Johtajatulien osallistuja otti turvallisuustoimet vakavissaan ja omalla toiminnallaan mahdollisti meille jokaiselle turvallisen tapahtuman.

Johtajatulilla jokainen osallistuja toimi vastuullisesti itsestään sekä toisistaan huolehtien. Osa tapahtuman osallistujista jopa kantoi kortensa kekoon talkoohengessä yhteisen koronaturvallisuuden takaamiseksi. ”Päivän hyvän työn” eli lyhyen palvelutehtävän merkeissä muun muassa desinfioitiin yhteisvoimin kosketuspintoja sekä ohjattiin jonoja.

Voi siis todella sanoa, että osallistujat tekivät turvallisen tapahtuman mahdolliseksi.

Turvallinen tapahtuma antoi voimaa arkeen ja viitoittaa tietä ulos kriisistä

Johtajatulet oli partiolaisten ensimmäinen suuri tapahtuma koronakriisin alun jälkeen. Vaikeassa tilanteessa ja täysin vapaaehtoisvoimin järjestetty tapahtuma tarjosi jokaiselle osallistujalleen arvokkaan hetken juuri niille kohtaamisille ja elämyksille, joita olemme niin pitkään kaivanneet. Moni piti metsässä vietettyä tapahtumaviikonloppua voimauttavana kokemuksena.

Niin pidimme sitä itsekin. Tällaisia mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja omaakin maailmankuvaa avartaviin kohtaamisiin on ollut viime aikoina aivan liian vähän. Samalla näytimme, että tie koronapandemiasta kohti sitä kuuluisaa ”uutta normaalia” on selvä, ja sen tien voimme partiolaisina kulkea pystypäin uuden omaksujien etujoukoissa.

 

Ville Vänskä ja Juho Pyörny

Kirjoittajat ovat Johtajatulien talous- ja kumppanuusjohtajia, joille mikään ongelma ei ole niin suuri, etteikö se ratkeaisi yhteistyökumppanien avulla.

Johtajatulien talous- ja kumppanuusjohtajat Ville Vänskä ja Juho Pyörny tunturissa