Usein kysyttyä koronasta

Tälle sivulle on kerätty koronaan liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tutustu myös erilliseen koronasivuun.

Tapahtuman turvallisuustoimenpiteet

Voinko lukea jostain Johtajatulien koronasuunnitelmia?

Olemme koonneet koronaan liittyvät ohjeet ja suunnitelmat nettisivullemme osoitteeseen johtajatulet.fi/korona. Sieltä löydät myös terveysturvallisuussuunnitelmamme kokonaisuudessaan.

Miten tapahtumassa varmistetaan se, että turvavälit pidetään?

Olemme suunnitelleet tapahtuman niin, että alueella on tilaa pitää kahden metrin turvavälit. Sijoitamme ruokailualueiden ja kahviloiden asiakaspaikat väljästi ja tilaa varataan riittävästi.

Olemme suunnitelleet tapahtuma-alueen siten, että kohtaamistilanteita (risteävää liikennettä) syntyisi mahdollisimman vähän. Jonotilanteissa muistutamme kaikkia turvaväleistä ja tapahtuma-alueella liikkuminen on suunniteltu ruuhkien minimoimiseksi. Ohjaamme ihmisiä esimerkiksi teippausten tai köysitysten ja tapahtuman tekijöiden avulla liikkumaan niin, että vältämme ruuhkia.

Pitääkö Johtajatulilla käyttää maskia? Onko väliä, millaista maskia käyttää?

Maskeja käytetään aina jonottaessa sekä ohjelmaan osallistuessa sekä aina silloin, kun osallistuja ei voi pitää 2 metrin turvaväliä oman seurueensa ulkopuolisiin. Oman seurueen kanssa maskin käyttöä suositellaan, jos turvavälejä ei voi pitää eikä muuten olla arjessa lähikontaktissa. Tapahtuma tarjoaa kirurgisia maskeja osallistujille, tekijöille ja puhujille. Kannustamme osallistujia varautumaan myös omilla maskeilla ja käsideseillä.

THL suosittelee kirurgisen maskin käyttöä. Myös FFP2/3-maski ja kangasmaski oikein käytettynä ovat hyviä vaihtoehtoja. Tärkeintä on löytää maski, joka sopii itselle, jotta sitä tulee käytettyä. Visiiriä voi käyttää, jos ei voi käyttää kertakäyttöisiä tai kankaisia maskeja. Tapahtuma ei tarjoa visiirejä osallistujille. Maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai jos muut terveyteen liittyvät syyt estävät maskin käytön.

Kuinka koronaturvallisesti peseytyminen ja saunominen on järjestetty?

Mahdollistamme peseytymisen ympäri vuorokauden jonotuksen ja ruuhkatilanteiden välttämiseksi. Pukeutumistiloissa käytetään maskia.

Toteutamme suihkut yksisuuntaisena linjastona, jolloin risteävää liikennettä ei synny. Ohjeistamme kaikkia peseytymään ripeästi. Suihkussa ollaan alle 15 minuuttia.

Olemme rajoittaneet saunojien määrää ja saunomisaika on alle 15 minuuttia. Keräämme saunoista nimilistat.

Kuinka koronaturvallisesti ruokailu on järjestetty?

Olemme porrastaneet ruokailuaikatauluja, jotta jonoja syntyisi mahdollisimman vähän. Teimme tämän muun muassa ohjelman aikatauluja viilaamalla sekä pidentämällä ruokailuun varattua aikaa, jotta jokainen ehtisi syödä kiireettä.

Tänä vuonna ruokailemaan mahtuu kerrallaan kaksi kertaa niin paljon ihmisiä kuin aiemmilla Tulilla. Ruokailemme kolmella toisistaan erotetulla alueella, jotta ruuhkia ei pääsisi syntymään. Ohjeistamme ruokailuun saapumisesta kyltein. Paikalla on myös Tulien tekijöitä opastamassa!

Jokainen osallistuja syö omilta ruokailuvälineiltään, jolloin yhteisiä tavaroita ei tule kosketeltua. Ruuanjakajat tarjoilevat jokaisen omalle astialle, jolloin osallistujien ei tarvitse käyttää yhteisiä ottimia. Jokaisella ruuanjakajalla on maski sekä suojakäsineet.

Ruokalualueilla on mahdollista pitää turvavälit. Muistutamme tapahtumassa vielä siitä, että seurueet istuisivat omissa pöydissään ja turvavälit muihin seurueisiin säilyisivät. Haemme ruuan yksisuuntaiselta linjastolta, jolloin risteävää liikennettä ei synny.

Meillä jokaisella on mahdollisuus pestä kätemme ennen ruokailua juoksevalla vedellä ja saippualla. Myös käsidesiä on tarjolla. Tarkistamme ennen jokaista ruokailua, että käsidesiä on tarpeeksi jokaisella ruokalinjastolla.

Tarjoamme käsidesiä myös ennen ja jälkeen tiskaamisen. Jokainen meistä käyttää maskia tiskatessaan. Desinfioimme pöydät, hanat ja muut kosketuspinnat säännöllisesti.

Kuinka koronaturvallisesti ohjelma on järjestetty?

Panostamme ohjelmassa pieniin ohjelmapisteisin, jotka ovat riittävän etäällä toisistaan turvavälien takaamiseksi. Myös yksittäisellä ohjelmapisteellä on mahdollista säilyttää turvavälit.

Olemme rajoittaneet työpajojen osallistujamäärää. Työpajanpitäjät huolehtivat turvaväleistä ja pitävät kirjaa osallistujista.

Puheiden yleisössä on n. 200-300 henkilöä. Järjestämme puheet niin, että äänentoiston avulla ja katsomon kokoa kasvattamalla jokainen voi säilyttää turvavälit.

Emme järjestä sellaista ohjelmaa, joka kokoaisi koko osallistujajoukon tiiviisti yhteen paikkaan. Pääpuheita pääsee seuraamaan suurilta näytöiltä, joita löytyy ympäri tapahtuma-aluetta. Myös avajaisissa jokainen voi valita oman paikkansa ohjelman seuraamisen ajaksi, jotta turvavälien pitäminen on jokaiselle mahdollista.

Elämysohjelma koostuu esimerkiksi käsitöistä, metsäkuntoilusta ja melonnasta. Näissä huomioimme turvavälit sekä tarvittaessa järjestämme etukäteisilmoittautumisen. Skaalaamme ohjelmamäärää niin, että erilaista ohjelmaa on tarjolla riittävästi ja samanaikaisesti eri puolilla tapahtuma-aluetta. Näin vältämme jonoja ja ruuhkia.

Osasta puheita pyritään välittämään videokuvaa verkkoon.

Kuinka koronaturvallisesti yhteiskuljetukset on järjestetty?

Johtajatulien yhteiskuljetuksissa täytämme bussit väljästi ja matkustajia otetaan yhteen bussiin korkeintaan 35. Tarjoamme busseissa sekä kirurgisia maskeja että FFP2-maskeja. Keräämme kuljetuksissa nimilistat, osallistujien puhelinnumerot ja kotipaikkakunnat mahdollista tartunnanjäljitystä varten.

Jos tulet tapahtumaan omalla autollasi, suosittelemme ottamaan kyytiin vain sellaisia henkilöitä, joiden kanssa vietät muutenkin aikaa. Kuljettaja jättää mahdolliset matkustajat ja tavarat tapahtuma-alueelle ja ajaa sitten auton muutaman kilometrin päähän parkkialueelle, jonka jälkeen saapuu sukkulabussilla alueelle. Sukkulabussit täytetään väljästi ja niissä käytetään maskia. Jos mahdollista, kannattaa auton kuljettajaksi valita henkilö, jolla on jo täysi rokotussarja tai 6 kuukauden sisällä sairastettu koronatauti.

Miten tapahtumassa on valmistauduttu siihen, että siellä voi tapahtua altistumisia?

Jokainen tapahtumaan saapuva on ilmoittautunut ennakkoon. Myös osaan ohjelmista pitää ilmoittautua. Näin meillä on tapahtuman järjestäjinä koko ajan tieto siitä, ketkä tapahtumassa tai tietyissä ohjelmissa ovat olleet yhtä aikaa ja voimme helpottaa mahdollista tartunnanjäljitystä.

Keräämme nimilistat osallistujien kotipaikkakuntien sekä yhteystietojen kera myös yhteiskuljetuksista ja sukkulabusseista, jotta tartunnanjäljitys myös näissä tilanteissa olisi mahdollisimman helppoa. Tietojen antaminen on vapaaehtoista. Keräämme myös saunassa kävijöistä nimilistat.

Ohjeistamme jokaista viettämään maskitonta aikaa vain omaan seurueensa kanssa. Muiden kanssa keskustellessa on hyvä säilyttää turvavälit.

Kannustamme jokaista positiivisen testituloksen saavaa ilmoittamaan siitä Johtajatulien terveysturvallisuudesta vastaavalle johtajalle (lääketieteen lisensiaatti Mimi Rantanen). Näin voimme auttaa tartunnanjäljittäjiä kartoittamalla mahdollisia altistuneita.

Johtajatulien terveysturvallisuudesta vastaava henkilö on tarvittaessa yhteydessä paikalliseen sekä osallistujien kotipaikkakunnan tartuntatautiviranomaiseen tartunnanjäljityksen tukemiseksi.

Onko Johtajatulilla riittävästi tekijöitä turvallisen tapahtuman varmistamiseksi?

Johtajatulilla on nimetty terveysturvallisuustiimi, joka johtaa terveysturvallisuussuunitelman toimeenpanoa ja varmistaa, että tekijöitä on kussakin hetkessä riittävästi. Johtajatulet tehdään yhdessä, ja jokainen meistä auttaa terveysturvallisuuden varmistamisessa toimimalla itse vastuullisesti sekä päivän hyvien töiden aikana.

Miten Johtajatulilla on varauduttu hoitamaan koronaoireita saaneet potilaat?

Osallistujan, jolla on koronavirustartuntaan viittaavia oireita, tulee poistua tapahtumasta. Toivomme, että oireista ja poistumisesta ilmoitetaan EA-pisteellä, jotta voimme kerätä tiedot mahdollisista altistumisista tartunnanjäljityksen tukemiseksi.

Pidämme huolen siitä, että jokainen koronaoireita saanut voi odottaa esimerkiksi kuljetusta eristyksissä muista.

Tarjoamme mahdollisuutta pikatestiin (antigeenitesti) ensiapupisteellä, mutta jokaisen on silti hakeuduttava omalla kotipaikkakunnallaan viralliseen PCR-testiin. Jos tapahtumassa tehty pikatesti olisi positiivinen, aloitamme tartunnanjäljityksen välittömästi.

Oireinen henkilö poistuu tapahtumasta lähtökohtaisesti omalla kyydillä, emmekä suosittele yhteiskuljetuksiin osallistumista. Pyrimme tukemaan osallistujia kyytijärjestelyissä tarvittaessa.

Kuinka usein Johtajatulilla desinfioidaan pintoja?

Yhteiset kosketuspinnat, esimerkiksi bajamajat ja hanat, siivotaan ja desinfioidaan säännöllisesti. Desinfioimme bajamajat ja käsienpesupisteet 5 kertaa tapahtuman aikana. Lisäksi tarjoamme desinfiointiainetta, jolla jokainen voi halutessaan desinfioida pisteen ennen ja/tai jälkeen käytön.

Desinfioimme keittiöiden pinnat ja hanat aina ruokailun yhteydessä ja sen jälkeen. Desinfioimme kahvilassa pinnat useita kertoja aina aukioloaikoina.

Onko Johtajatulien tekijät testattu?

Edellytämme jokaiselta Johtajatulien tekijältä terveysturvallista käytöstä tapahtumassa. Tekijät käyttävät maskia pestinsä aikana aina, kun kahden metrin turvavälin pitäminen ei ole mahdollista.

Tarjoamme jokaiselle tekijälle vapaaehtoisen pikatestin (antigeenitesti) rakennusviikonloppuna viikkoa ennen tapahtumaa sekä Johtajatulille saapuessa.

Mitä tapahtuu, jos Hämeenlinna on tapahtumaviikonloppuna leviämisvaiheessa?

Toimimme viranomaisohjeiden mukaisesti. Jos aluehallintoviranomainen edellyttää tapahtumaviikonloppuna alueen lohkomista, joudumme perumaan tapahtuman.

Oma turvallisuus

Kannattaako Johtajatulille tulla, jos kuuluu riskiryhmään / tulee alueelta, jolla koronaa ei juurikaan ole / tulee alueelta, jolla koronaa on runsaammin?

Osallistujan riski saada tartunta tai altistaa muita riippuu asuinpaikan lisäksi monista muista tekijöistä (esim. rokotustilanne, sairastettu korona, kontaktien määrä, muut sairaudet), minkä takia jokainen tekee osallistumispäätöksen omista lähtökohdistaan. Haluamme tarjota kaiken mahdollisen tiedon päätöksenteon tueksi.

Jokainen voi vähentää tartuntariskiä noudattamalla huolellisesti turvavälejä, maskisuositusta ja hyvää käsihygieniaa. Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä osoitteesta johtajatulet@partio.fi.

Vinkki: Halutessasi voit tehdä kaupasta saatavan pikatestin ennen tapahtumaa. Muistathan, että negatiivinen tulos ei vapauta terveysturvallisuusohjeiden mukaisesta toiminnasta.

Pitääkö Johtajatulilla olla rokotus / testitulos / omaehtoinen karanteeni?

Tapahtumaan tulijoilta ei vaadita rokotuksia, negatiivista testitulosta tai omaehtoista karanteenia. Rokotteiden ottaminen on kuitenkin tehokas keino suojata itseään ja muita vakavalta koronavirustaudilta.

Jokainen voi vähentää tartuntariskiä noudattamalla tapahtuman terveysturvallisuusohjeita, mukaan lukien pitämällä huolta turvaväleistä ja noudattamalla maskisuositusta sekä hyvää käsihygieniaa.

Vinkki: Voit halutessasi ostaa kaupasta ns. pikatestin ja testata itsesi ennen tapahtumaan tuloa. Tarjoamme tapahtuman puolesta tekijöille saman mahdollisuuden. Muistathan, että negatiivinen testi ei vapauta terveysturvallisesta käyttäytymisestä, kuten maskien käytöstä ja turvaväleistä huolehtimisesta.

Onko tapahtumassa tarjolla maskeja vai pitääkö jokaisen ottaa mukaansa omat maskit?

Kyllä, tarjoamme kaikille osallistujille kirurgisia maskeja viikonlopun aikana. Tapahtuman järjestämissä bussikuljetuksissa on tarjolla halukkaille myös FFP2-maskeja.

Suosittelemme myös varautumaan omilla maskeilla, pienellä maskiroskapussilla ja käsidesillä.

Onko Johtajatulilla mahdollista pitää turvavälit kaikissa tilanteissa?

Turvavälien säilyttäminen on mahdollista lähes kaikissa tilanteissa. Kun turvaväliä ei voi pitää, käytämme aina maskia. Esimerkiksi ruokaa ottaessa turvavälin pitäminen voi hetkellisesti olla alle kaksi metriä. Alle 15 minuutin kohtaamisissa, joissa on maski käytössä, tartuntariski on kuitenkin pieni.

Pitääkö Johtajatulilla olla vain oman seurueensa kanssa? Entä jos tulee paikalle yksin?

Johtajatulilla voi tavata vanhoja ystäviä sekä tehdä uusia tuttavuuksia. Jos et ole näiden henkilöiden kanssa tekemisissä tapahtuman ulkopuolella ilman maskia, suosittelemme käyttämään maskia ja pitämään kahden metrin turvavälin.

Voiko metsässä pestä käsiä huolella? Onko käsidesiä tarjolla vai pitääkö tuoda omat?

Johtajatulilla on mahdollisuus huolelliseen käsienpesuun. Käsidesiä on tarjolla ympäri leirialuetta.

Kannustamme ottamaan mukaan oman pienen käsidesipullon, jota voit täyttää tapahtumassa.

Pitääkö pienestä nuhastakin ilmoittaa vai voiko oman arvion mukaan osallistua tapahtuman ohjelmaan?

Voit tehdä itse oirearvion Omaolossa. Jos oireesi viittaavat koronavirustartuntaan, tulee sinun poistua tapahtumasta ja et voi osallistua ohjelmaan. Toivomme, että ilmoitat poistumisestasi EA-pisteellä, jotta voimme kerätä tiedot mahdollisista altistumisista tartunnanjäljityksen tukemiseksi.

Tarjoamme sinulle tällöin linkin tapahtuman ohjelman streamiin, jotta voit jatkaa ohjelman seuraamista kotoa käsin.

Pääsenkö tapahtumassa testiin?

Jos saat koronaan viittaavia oireita, voit halutessasi käydä ensiapupisteellä tekemässä pikatestin (antigeenitesti) ja ilmoittamassa lähikontaktisi tartunnanjäljityksen tukemiseksi.

Tapahtumassa tehtävä antigeenitesti ei korvaa virallista PCR-testiä, vaan sinun tulee joka tapauksessa hakeutua testiin kotipaikkakunnallasi.

Pitääkö Johtajatulilla käyttää Koronavilkkua? Voiko tapahtumassa ladata puhelinta, jotta tämä on mahdollista?

Suosittelemme Koronavilkun käyttöä. Emme valitettavasti voi taata kaikille osallistujille latausmahdollisuutta. Suosittelemme lämpimästi ottamaan mukaan oman varavirtalähteen.

Miten pääsen pois tapahtumasta, jos saan koronaoireita? Pitääkö minun maksaa kuljetus itse?

Oireinen henkilö poistuu tapahtumasta lähtökohtaisesti omalla kyydillä, emmekä suosittele yhteiskuljetuksiin osallistumista. Pyrimme tukemaan osallistujia kyytijärjestelyissä tarvittaessa.

Voinko ilmoittaa tapahtumassa jonnekin, jos huomaan vastuutonta käytöstä tapahtumassa?

Johtajatulet tehdään yhdessä. Partiolainen tuntee vastuunsa ja siksi toivommekin, että jokainen osallistuja tarttuu rohkeasti itse toimeen epäkohtia huomatessaan. Osallistujat voivat esimerkiksi ystävällisesti muistuttaa muita tarvittaessa kahden metrin turvavälin säilyttämisestä.

Voit ilmoittaa mahdollisista epäkohdista tapahtumatoimistoon.

Peruminen ja osallistumismaksu

Entä jos sairastun juuri ennen tapahtumaa? Saanko rahani takaisin?

Jos sairastut, voit peruuttaa ilmoittautumisesi sähköpostitse osoitteeseen johtajatulet@partio.fi. Laskutamme sinulta osallistumismaksun kokonaan, mutta voit hakea siitä korvausta omasta vakuutuksestasi tai toissijaisesti partiovakuutuksesta. Lisätietoa partiovakuutuksesta löydät Suomen Partiolaisten verkkosivuilta.

Noudatamme Johtajatulien osallistumis- ja peruutusehtoja sekä Suomen Partiolaisten tapahtuman peruutusehtoja.

Voiko osallistumisen perua, jos pelkää koronatilannetta? Saanko rahani takaisin?

Noudatamme Johtajatulien osallistumis- ja peruutusehtoja sekä Suomen Partiolaisten tapahtuman peruutusehtoja. Voit peruuttaa ilmoittautumisesi sähköpostitse osoitteeseen johtajatulet@partio.fi.

Tarjoamme osallistumisensa peruuttaneille mahdollisuuden seurata osaa ohjelmasta etänä. Jos tapahtuma joudutaan perumaan kokonaan, ei myöskään etäosallistuminen ole mahdollista.

Saanko rahani takaisin, jos viranomainen kieltää tapahtuman järjestämisen?

Noudatamme Johtajatulien osallistumis- ja peruutusehtoja sekä Suomen Partiolaisten tapahtuman peruutusehtoja.

Jos tapahtuma joudutaan peruuttamaan tai keskeyttämään tai tapahtuma siirretään osallistujalle sopimattomaan ajankohtaan, osallistujalle palautetaan osallistumismaksu vähennettynä palvelumaksulla sekä sillä osuudella, joka on jo tilitetty eteenpäin tapahtuman järjestämiseksi, ja jota ei ole mahdollista saada takaisin maksun saajalta tai viime kädessä vakuutusyhtiöltä.

Voiko Johtajatulia seurata etänä, jos en jostain syystä voi osallistua tapahtumaan?

Tarjoamme osallistumisensa peruuttaneille mahdollisuuden seurata osaa ohjelmasta etänä. Jos tapahtuma joudutaan perumaan kokonaan, ei myöskään etäosallistuminen ole mahdollista.

Entä jos suosikkipuhujani peruu koronan takia, enkä halua tulla enää tapahtumaan? Saanko rahani takaisin?

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin, emmekä palauta rahoja ohjelmistossa tapahtuvien muutosten takia.

Noudatamme Johtajatulien osallistumis- ja peruutusehtoja sekä Suomen Partiolaisten tapahtuman peruutusehtoja.

Muut kysymykset

Onko Johtajatulilla riittävästi roskiksia kaikille maskeille?

Kyllä.

Mitkä ovatkaan koronan oireet?

Voit tehdä oirearvion Omaolossa tai perehtyä oireisiin THL:n sivuilla.