Vastuulliset Johtajatulet tehdään yhdessä

Partio tarjoaa ainutlaatuisia kokemuksia ja mahdollisuuksia oppia uutta sekä kokea seikkailuja luonnossa. Yksi merkittävimmistä partiotapahtumista Suomessa on Johtajatulet, joka kokoaa tänä vuonna Evon metsiin 3 300 osallistujaa eri puolilta Suomea. Suomen Partiolaiset ovat sitoutuneet tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tapahtumia järjestettäessä on myös aika kääriä hihat ja miettiä, miten ne toteutetaan vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Mistä tarkemmin on kyse, kun puhutaan vastuullisuudesta? Vastuullisuus voidaan karkeasti jakaa kolmeen kategoriaan:

  1. Ekologinen vastuullisuus: Luonnon ja ympäristön huomioiminen onkin meille partiolaisille jo arkipäivää. Suuria tapahtumia järjestettäessä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että syntyvä hiilijalanjälki pyritään minimoimaan, tapahtumia järjestetään toistuvasti samalla alueella ja että tapahtuma-alue suunnitellaan tiiviiksi niin, että luonnon kuluminen saadaan mahdollisimman vähäiseksi. Lisäksi tapahtumissa huolehditaan jätteiden kierrättämisestä ja kannustetaan saapumaan yhteiskuljetuksella tai kimppakyydillä.
  2. Sosiaalinen vastuullisuus: On tärkeää huolehtia siitä, että kaikilla osallistujilla on mahdollisimman tasapuoliset lähtökohdat osallistua tapahtumaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi esteettömyyden huomioimista tapahtuma-alueen fasiliteeteissa sekä turvallisen osallistujakokemuksen takaamista.
  3. Taloudellinen vastuullisuus: Tapahtumaa järjestettäessä taloudellinen vastuullisuus näkyy esimerkiksi siinä, että tapahtumalle suunniteltu budjetti käytetään niin, että ylimääräistä voittoa ei tavoitella.

Vastuullisuus pitää sisällään siis monenlaista, ja se liittyy kaikkiin tapahtuman osa-alueisiin. Johtajatulilla olemme asettaneet seuraavia tavoitteita vastuullisuustyölle:

  • Tapahtuman hiilijalanjälki on 15 % pienempi kahden viime Johtajatulien keskiarvoon verrattuna.
  • Kahden viime tapahtuman hiilijalanjäljen keskiarvo on 190 935 CO2ekv. Tavoitteena on, että tämän vuoden tapahtuman päästöt ovat siis alle 162 295 kg CO2ekv.
  • Hankintojen vastuullisuuteen kiinnitetään huomiota.
  • Vastuullisuusryhmä tukee kaikkia osa-alueita vastuullisuustyössä.

Tutkitaanpas tarkemmin, miten näihin tavoitteisiin päästään. Mistä Johtajatulien hiilijalanjälki muodostuu, mitä on hiilikädenjälki ja miten vastuullisuus näkyy Johtajatulien eri osa-alueilla?

Tapahtuman hiilijalanjälki:

Hiilijalanjälki laskee yhteen arvioidut hiilidioksidipäästöt, joita tapahtumasta muodostuu. Alla olevassa kuvaajassa esitetään, mistä Johtajatulien arvioitu hiilijalanjälki koostuu:

Hiilijalanjälkeen vaikuttavat eniten yhteiset hankinnat, ruoka sekä tapahtumaan saapuminen. Osallistujat saapuvat Johtajatulilla niin sanotusti ”valmiiseen pöytään”, eli tapahtuma-alueelle on rakennettu valmiiksi tarvittavat palvelut ja ruokailuissakin riittää, että repusta kaivaa oman lautasen. Näistä aiheutuviin päästöihin osallistuja ei voi vaikuttaa, vaan tekijät ovat huomioineet niiden vastuullisuuden esimerkiksi tarjoamalla kasvisruokaa ja välttämällä turhia hankintoja. Tämän jälkeen hiilijalanjälkeen jää jäljelle tapahtumaan saapumisesta aiheutuvat päästöt, joissa osallistujan oma valinta onkin avainasemassa. Kun osallistuja saapuu tapahtumaan kimppakyydeillä, yhteiskuljetuksella tai julkisella liikenteellä, vähenee hänen henkilökohtainen hiilijalanjälkensä merkittävästi.

Mitäpä jos siis nappaisit kyytiisi matkaajia kyytipörssistä? Tai istahtaisit yhteiskuljetuksissa vielä toistaiseksi tuntemattoman kaverin viereen ja aloittaisitte virittäytymisen tapahtumaan jo matkan alkaessa?

Tapahtuman hiilikädenjälki:

Hiilijalanjäljen vastapainona kulkee hiilikädenjälki, joka tarkoittaa tapahtumasta muodostuvia positiivisia ilmastovaikutuksia. Johtajatulien teemoina ovat uudistuminen, luovuus ja turvallinen tulevaisuus, jotka näkyvät työpajoissa, ohjelmassa sekä seminaaripuhujien aiheissa. Hiilikädenjälkeä kasvatetaan Johtajatulilla erityisesti tietojen ja taitojen lisäämisellä sekä opettamalla osallistujille tapoja vaikuttaa omissa yhteisöissään.

Keskustele kaverin tai perheenjäsenen kanssa Johtajatulilla oivaltamistasi asioista tai tee niistä postaus omaan sosiaalisen median kanavaasi. Jaa oppimaasi tietoa eteenpäin ja kasvata näin omaa tapahtumasta muodostuvaa kädenjälkeäsi!

Vastuullisuus tapahtuman osa-alueilla:

Johtajatulia mahdollistaa tänä vuonna yhteensä yli 250 tekijää. Tässä rakennuspäälliköiden ajatuksia vastuullisuudesta ja lähestyvistä Johtajatulista:

Rakennusmestarit Tero ja Teppo

Keitä olette ja mitä teette Johtajatulilla?

Teppo Laine, Ilpoisten Vuorenkävijät ry ja Tero Lahin, Järvenpään Metsänkävijät ry. Johtajatulien rakennuspäälliköt.

Miten vastuullisuus näkyy osa-alueellanne ja miten se on huomioitu tapahtuman suunnittelussa?

Rakentamisessa vastuullisuus näkyy mm. materiaalivalinnoissa ja rakennustavoissa. Materiaalit ovat luonnonmukaista puuta ja uusiokäytettävää muovia. Rakenteet on suunniteltu siten, että tuotteet ovat käytettävissä myös myöhemmissä tapahtumissa tai purettavissa ja säilytettävissä osina myöhempiä käyttöjä varten. Myös Evon pysyväisrakennelmia on jo suunnitteilla ja tavoitteena on saada jotain pysyväistä aikaiseksi jo johtajatulille. Tässä kehitystyö on täydessä käynnissä.

Mitä (vastuullisuus)terveisiä lähettäisit tapahtuman osallistujille?

Kiinnittäkää huomiota esimerkiksi ruuanjakopöytiin, jotka ovat kasattavia, säilytettävissä pienessä tilassa ja helppo valmistaa edullisista materiaaleista. Samaa ajatusta on pyritty huomioimaan muissakin rakennelmissa. Kertakäyttöisyys ei ole enää POP. Edes lippukuntaleireillä.

Mitä eniten odotatte Johtajatulilta?

Rakentamiseen kiinnostuneita uusia kasvoja leiri- ja tapahtumarakentamisen kulttuurin leviämiseksi laajemmalle partiorintamalla. Järjestämme Johtajatulilla esimerkiksi työpajan partiorakentamisesta.

 

Kuva: Lilly Ekman/ Festool Suomi

Vastuullisuustiimin top 3 -vastuullisuusvinkkiä osallistujille:

  1. Saavu kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksilla, jos mahdollista
  2. Kierrätä tapahtumassa syntyvät jätteet ja vie mukanasi kotiin kaikki jakeet, joille ei tapahtumasta löydy sopivaa kierrätysastiaa
  3. Tule sellaisena kuin tulet ja huomioi muut osallistujat <3 Johtajatulilla on käytössä turvallisemman tilan periaatteet

Yhteenvetona siis: vastuullisuus on tekoja (suuria ja pieniä), joita me kaikki voimme tehdä. Tehdään Johtajatulet 2023 -tapahtumasta siis yhdessä ainutlaatuinen ja mieleenpainuva meille kaikille!

Viivi Sydänlammi, tapahtuman toinen vastuullisuuspäällikkö