Yhteistyössä

Tule mukaan tekemään Johtajatulia kanssamme!

Yhteistyö Johtajatulien kanssa perustuu jaetuille arvoille ja päämäärille sekä vastavuoroisuudelle. Yhteistyö linkittyy vahvasti Johtajatulien teemoihin, jotka ovat luovuus, uudistuminen ja turvallinen tulevaisuus.

Suunnittelemme ja toteutamme yhteistyön tavat ja muodot yhdessä. Varmistamme, että kumppanuutemme näkyy ja kuuluu tapahtumaa ennen, sen aikana ja sen jälkeen.

Yhteistyö on molemminpuolista iloa

Johtajatulien kumppaneilla on mahdollisuus tavoittaa yli 3000 henkilön monipuolinen kohderyhmä. Voimme luoda yhdessä tapahtumaan kokemuksellista lisäarvoa mahdollisten tuotteiden, palveluiden tai ohjelman muodossa. Yhteistyön ensisijaista partion tarjoamaa vastinetta ovat tapahtuman teemojen sekä johtajuuskasvatuksen toteuttaminen.

Kumppanuustoiminnan eettiset periaatteet

Partio tekee aktiivisesti yhteistyötä yhteiskunnan eri tahojen kanssa. Partiolla on lukuisia yhteistyökumppaneita valtakunnallisesti, piiritasolla sekä lippukuntatasolla.

Kumppanuustoiminnan eettiset periaatteet on laadittu tukemaan partiolaisten neuvotteluja partion eri projekteissa muodostettavissa kumppanuuksissa. Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani, ja yhä useammin partion projektien yhteydessä neuvotellaan ulkopuolisten osapuolien kanssa erityyppisistä yhteistoimintamalleista.

Tutustu tarkemmin partion kumppanuustoiminnan eettisiin periaatteisiin

Ota yhteyttä

johtajatulet@partio.fi

Yhteistyössä Johtajatulien kanssa

Pääyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit


Johtajatulia tukemassa

Metsämiesten säätiö

Otto A. Malmin säätiö