Partiotoiminnassa opitaan ryhmässä toimimista ja kaikille tärkeitä kokonaisturvallisuuden perustaitoja

Puolustusvoimat on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Suomen Partiolaisten kanssa. Partiotoiminta edistää yleisiä kansalaistaitoja, sosiaalisia taitoja ja ryhmässä tekemistä sekä totuttaa luonnossa liikkumiseen. Nämä ovat myös Puolustusvoimien kannalta tärkeitä asioita ja tekijöitä, jotka edistävät koko yhteiskunnan resilienssiä. Olemme Puolustusvoimissa olleet, muun yhteiskunnan tapaan, huolissamme mm. nuorten liikkumisen vähenemisestä ja mielellämme olemme mukana edistämässä partiotyyppistä toimintaa.

Partiotoiminnan luonne ja partiossa opittavat taidot tukevat myös maanpuolustuksellista toimintaa: ulkona ja metsässä liikkuminen, ryhmässä toimiminen ja yhdessä majoittuminen, johtamiskokemusten saaminen sekä leirien toteuttaminen muistuttavat monella tapaa Puolustusvoimien tänä päivänä antamaa koulutusta. Partiotoiminnassa opitaankin kaikille tärkeitä kokonaisturvallisuuden perustaitoja ja sisällöltään se tukee myös varusmiespalveluksen aikana tarvittavia taitoja.

Partiotoiminnassa opitaankin kaikille tärkeitä kokonaisturvallisuuden perustaitoja ja sisällöltään se tukee myös varusmiespalveluksen aikana tarvittavia taitoja.

Puolustusvoimat kokee partioleirit hyväksi mahdollisuudeksi esittäytyä ja kertoa suomalaisesta asevelvollisuudesta sekä varusmiespalveluksesta ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta. Johtajatulien 2023 yhteydessä liitymme, Suomen suurimpana johtajakoulutusta antavana tahona, mielellämme ajankohtaiseen keskusteluun nykypäivän johtajuudesta.

Puolustusvoimissa varusmiesjohtajista kasvatetaan joukkonsa esitaistelijoita, jotka näyttävät esimerkillään suunnan ja tarkoituksen omalle joukolleen. Vahvan osaamisen ja esimerkin lisäksi johtajan pitää olla kiinnostunut alaistensa osaamisesta ja kannustaa heitä ylittämään itsensä. Johtaja toimii kuin valmentaja, joka rakentaa voittajajoukkuetta.

Puolustusvoimissa varusmiesjohtajista kasvatetaan joukkonsa esitaistelijoita, jotka näyttävät esimerkillään suunnan ja tarkoituksen omalle joukolleen.

Varusmiespalveluksessa johtajille tarjotaan mahdollisimman monta johtajasuoritusta, jotta he saavat osaamista ja erityisesti itseluottamusta toimia taistelukentän haastavissa johtamistilanteissa. Parhaiten varusmiesjohtajat harjaantuvat tehtäväänsä johtaessaan omaa joukkoaan palveluksen loppuvaiheessa sekä myöhemmin reservin kertausharjoituksissa. Puolustusvoimien johtajakoulutus onkin alku koko elämän kestävälle kehittymiselle ihmisten johtajana, ja saadusta johtajakoulutuksesta on käytännön hyötyä myös Puolustusvoimien ulkopuolella.

Johtamisesta voi aina oppia uutta. Puolustusvoimat toivottaa kaikille Johtajatulille 2023 osallistujille erittäin mielenkiintoista leirikokemusta!

Pääesikunnan koulutuspäällikkö prikaatikenraali Manu Tuominen

Kirjoitus on osa Suomen Partiolaisten ja Johtajatulien yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa.