Ilmoittautumis-, osallistumis- ja peruutusehdot Johtajatulet 2023 

Nämä ehdot koskevat kaikkia tapahtuman osallistujia.  

Ilmoittautumis-, osallistumis- ja peruutusehdot pfd-muodossa.

Ilmoittautuminen

Tapahtuma on myyty loppuun ja ilmoittautuminen on päättynyt.

Etkö saanut sähköpostiisi vahvistusta ilmoittautumisesta?
Vahvistuksen lähtemisessä on ollut ongelmia. Mikäli vahvistusta ei kuulu, voit lukea viestin tästä.

Johtajatulille 2023 ilmoittaudutaan 6.3.–4.5.2023 välisenä aikana. Ilmoittautuminen tapahtuu partiorekisteri Kuksassa ja osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Ainoastaan Kuksan kautta tulleet ja ilmoittautumisen yhteydessä maksetut ilmoittautumiset huomioidaan. Johtajatulille mahtuu korkeintaan 3300 osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tapahtuman järjestäjällä on oikeus (esim. viranomaismääräysten näin vaatiessa) rajoittaa tapahtuman maksimiosallistujamäärää. Kuljetukset tapahtumaan eivät sisälly tapahtumaosallistumisen hintaan.  

 

Osallistumisen peruminen ja osallistumisen siirtäminen

Tapahtumaan osallistuminen on mahdollista perua, mutta osallistumismaksua ei palauteta. Myöskään sairastumis- tai tapaturmatapauksissa osallistumismaksua ei palauteta, mutta maksun kattamiseksi on mahdollisuus hakea korvausta, ensisijaisesti omasta vakuutusyhtiöstä tai toissijaisesti partiovakuutuksesta (https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/). Peruutathan osallistumisen ottamalla yhteyttä projektitoimistoon johtajatulet@partio.fi.

Tapahtumaosallistumisen siirto toiselle tapahtumaosallistujalle on mahdollista 1.4.-1.8.2023. Siirtämisessä noudatetaan osallistujan vaihtamisen ehtoja ja vaihto tehdään erillisten ohjeiden mukaan. Osallistujan vaihtamisen ehdot löytyvät Johtajatulien verkkosivuilta. Ohjeet julkaistaan Johtajatulien verkkosivuilla 1.4.2023 mennessä. Tapahtumaosallistumisen siirtäjä on itse vastuussa korvaavan osallistujan hankkimisesta ja osallistumismaksun hoitamisesta uuden osallistujan kanssa haluamallaan tavalla. Suomen Partiolaiset / Johtajatulet-tapahtumaorganisaatio ei laskuta uutta osallistujaa tai hyvitä maksua alkuperäiselle osallistujalle.  Jos et saa siirrettyä osallistumista toiselle, peruutathan osallistumisen ottamalla yhteyttä projektitoimistoon johtajatulet@partio.fi. Osallistumismaksua ei palauteta.  

Kaikki näiden ehtojen mukaiset peruutukset ja muutokset jo tehtyihin ilmoittautumisiin ilmoitetaan osoitteeseen johtajatulet@partio.fi. 

Osallistumismaksu ja maksuehdot

  • Vaeltajaikäiset partiolaiset 105 € + palvelumaksu 2 € (koskee partiolaisia, jotka ovat syntyneet vuosina 2001–2005, vuoden 2023 jäsenmaksu tulee olla maksettuna)
  • Partiolaiset 125 € + palvelumaksu 2 € (vuoden 2023 jäsenmaksu tulee olla maksettuna) 
  • Muut kuin partiolaiset 145 € + palvelumaksu 2 €
  • Tapahtuman tekijät 90 € + palvelumaksu 2 € (pesti tulee olla voimassa ilmoittautuessa, vuoden 2023 jäsenmaksu tulee olla maksettuna) 

Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna.  

Maksettu osallistumismaksu on edellytys tapahtuma-alueelle pääsyyn. Maksettuja osallistumismaksuja ei palauteta osallistujasta johtuvista syistä. 

Henkilökohtainen avustaja tapahtumassa

Tapahtumaan on mahdollista osallistua henkilökohtaisen avustajan kanssa. Avustajalle on mahdollista hakea vapautusta osallistumismaksusta. Vapautusta haetaan laittamalla vapaamuotoinen viesti osoitteeseen johtajatulet@partio.fi 20.4. mennessä. Kysymme tarvittaessa lisätietoja.
Kohtaa on muokattu 9.3. Aiemmin kohdassa luki, että avustajat maksavat normaalin osallistumismaksun.

Osallistujan poistaminen ja poistuminen tapahtumasta

Tilanteessa, jossa osallistuja aiheuttaa vaaraa tai vakavaa haittaa itselleen ja/tai muille osallistujille, osallistuja voidaan lähettää kotiin omakustanteisesti kesken tapahtuman eikä osallistumismaksua tällöin palauteta.  

Johtajatulet on päihteetön tapahtuma. Alkoholin tai huumausaineiden tuonti, hallussapito ja nauttiminen tapahtuma-alueella tai muutoin tapahtuman aikana on ehdottomasti kielletty. Kieltoon sisältyy myös päihtyneenä tapahtumaan saapuminen sekä muu päihtyneenä esiintyminen. Alkoholin tai huumeiden hallussapitoon ja nauttimiseen puututaan välittömästi. Osallistumismaksua ei palauteta edellä kuvatuissa tilanteissa. Osallistuja lähetetään kotiin omakustanteisesti kesken tapahtuman eikä osallistumismaksua palauteta. Huumausaineiden käyttäminen ja hallussapito on rikos, josta ilmoitetaan aina myös poliisille.  Mikäli osallistuja keskeyttää tapahtuman omalla toiminnallaan, ei osallistumismaksua palauteta.  

Korona

Koronaviruksesta suoraan tai epäsuoraan johtuvista syistä tai sen leviämisen torjumiseksi, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:llä (myöh. SP-FS) on oman harkintansa mukaan oikeus (i) muuttaa tapahtumaa, mukaan lukien sen sisältöä, järjestämistapaa, ajankohtaa, kestoa ja paikkaa, sekä (ii) keskeyttää tapahtuma. Lisäksi mikäli tapahtuma ei ole kohtuullisin järjestelyin muutettavissa tai siirrettävissä, tai se ei ole koronaviruksen etenemisvaiheesta johtuen tarkoituksenmukaista tai turvallista, SP-FS:lla on oikeus peruuttaa tapahtuma. Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan tai keskeyttämään tai tapahtuma siirretään osallistujalle sopimattomaan ajankohtaan, osallistujalle palautetaan osallistumismaksu vähennettynä sillä osuudella, joka on jo sitoutunut tapahtuman järjestämiseksi, ja jota ei ole mahdollista saada takaisin maksun saajalta tai viime kädessä vakuutusyhtiöltä.  

Ylivoimainen este / tapahtuman peruuntuminen muulla syyllä kuin korona

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (myöh. SP-FS) ei vastaa muutoksesta tai vahingosta, joka johtuu SP-FS:n kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota SP-FS:n ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ilmoittautumishetkellä ja jonka seurauksia SP-FS ei myöskään kohtuudella olisi voinut estää, kuten esimerkiksi sota, kapina, globaali pandemia (pois lukien koronaviruspandemia), suorituksen estävä viranomaisen toimenpide tai suositus, lakko tai vastaava poikkeustilanne Suomessa. Näihin tilanteisiin lukeutuvat myös erityisesti tapahtuman kohdealueella tai sen välittömässä läheisyydessä tapahtuneen luonnonilmiön, kuten metsäpalon tai hirmumyrskyn aiheuttamat vahingot, jotka estävät tapahtuman järjestämisen. Tällaisessa tilanteessa SP-FS:lla on harkintansa mukaan oikeus peruuttaa tai keskeyttää tapahtuma tai muuttaa tapahtumaa, mukaan lukien sen sisältöä, järjestämistapaa, ajankohtaa, kestoa ja paikkaa. Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan tai keskeyttämään tai tapahtuma siirretään osallistujalle sopimattomaan ajankohtaan, osallistujalle palautetaan osallistumismaksu vähennettynä sillä osuudella, joka on jo sitoutunut tapahtuman järjestämiseksi ja jota ei ole mahdollista saada takaisin maksun saajalta tai viime kädessä vakuutusyhtiöltä. 

Mikäli sinulla herää kysymyksiä ilmoittautumis-, osallistumis- ja peruutusehdoista ota yhteyttä johtajatulet@partio.fi.