Jälkitulet: Tee mitä todella tahdot -omatoimityöpaja

Kipinäsi on syttynyt – huolehdi siitä! Jälkitulet-työpajassa pääset kehittämään psykologisen joustavuuden taitoasi.
Janna Meunier
Psykologi, kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeutti, tietokirjailija

Työpajassa käydään ensin lyhyesti läpi omien arvojen mukaisten tekojen merkitystä hyvinvoinnille ja lähdetään sitten hyväksymis- ja omistautumisvalmennuksen menetelmiä hyödyntävään käytännön työskentelyyn. Toisin sanoen työpajassa harjoitellaan ns. psykologisen joustavuuden taitoa. Psykologisella joustavuudella tarkoitetaan taitoa huomata tilanne ja siinä heräävät omat sisäiset tuntemukset sekä kykyä valita, miten haluaa kulloisessakin tilanteessa toimia, vaikka mielessä myllertäisikin. Tätä taitoa voidaan pitää psyykkisen hyvinvoinnin metataitona, joka on meille hyödyllinen kaikilla eri elämänalueilla.

Osallistujat pääsevät ohjatusti miettimään, mitkä asiat heille ovat juuri nyt tärkeitä työssä tai muussa elämässä, valitsemaan niistä yhden ja rakentamaan toimintasuunnitelman, jonka avulla he pääsevät kulkemaan kohti tätä itselleen tärkeää asiaa omassa arjessa. Tavoitteina on, että työpajan jälkeen kaikilla on olemassa ainakin yksi konkreettinen askel, jonka he voivat ottaa kohti itselle tärkeä asiaa, ja että osallistuja pystyy tekemään vastaavia suunnitelmia itsenäisesti työpajan jälkeenkin.

Työpajaan pääsee veloituksetta seuraavan linkin kautta 28.-31.8.2023. 

Linkki tulee kopioida tarkasti isot ja pienet kirjaimet huomioiden. Se toimii elokuun loppuun asti, ja materiaaliin on pääsy kuukauden ajan. Sen läpikäymiseen menee tunnista useampaan riippuen omaan pohdintaan käytetystä ajasta. Taidon harjoittelu jatkuu sitten loppuelämän ajan. Tervetuloa mukaan merkityksellisen elämän kysymysten äärelle!