Teemat

Teemat


Luovuus


Uudistuminen


Turvallinen tulevaisuus

 

 

Luovuus

Luovuus on tärkeä tulevaisuustaito, jota tarvitaan johtamisessa ja ongelmanratkaisussa. Luovuutta monipuolisesti kehittämällä pystytään synnyttämään uudenlaisia tapoja harrastaa partiota.

 

Uudistuminen

Aina samalla tavalla tekeminen johtaa uupumiseen ja kehittymisen katkeamiseen. Ole valmis uudistumaan, sillä kehittyä voit vain olemalla valmis astumaan taaksepäin omista rutiineistasi ja uudistamaan johtamisen tapojasi.

 

Turvallinen tulevaisuus

Turvallinen tulevaisuus taataan kohtaamalla nuorten kokemaa epävarmuus, pyrkien ehkäisemään syrjäytymistä ja mahdollistamaan mahdollisimman monen nuoren osallistuminen yhteiskuntaan.